Vermogens- en notaristips

Vermogens- en notaristips

Informatie over notariszaken en tips ter besparing van belastingen zoals erfbelasting en schenkbelasting en voorts het verschaffen van voorlichting over samenlevingsovereenkomst, testamenten, levenstestamenten, ondernemingsvormen en hypotheekvormen.De website is puur een informatiekanaal. men krijgt bijvoorbeeld uitleg over het verschil tussen beneficiair aanvaarden en een erfenis verwerpen. Of hoe de afwikkeling van een nalatenschap werkt en wat de rol van de notaris is. Bij meer gedetailleerde vragen, bijvoorbeeld over uw persoonlijke situatie, wordt naar een notaris verwezen.

Are you a Creator too?

Join BackMe today!
Register now